Windykacja - porady praktyczne - usługi windykacyjne

Ile kosztują usługi windykacyjne

Usługi windykacyjne pobierają prowizję od odzyskanych należności; waha się ona od 3 do 30 proc. Odzyskiwanie długów z ich pomocą jest zazwyczaj skuteczniejsze i mniej kosztowne niż działanie na własną rękę

Zlecanie windykacji wyspecjalizowanym jednostkom może zredukować koszty nawet o kilkadziesiąt procent w porównaniu z nakładami na realizację tych zadań wewnątrz firmy. - Firma windykacyjna, dla której jest to podstawowa praca, ma dostęp do nowoczesnej technologii, sprawdzone metody dotarcia do dłużników i sposoby perswazji .

Cena usługi zależy przede wszystkim od rodzaju wierzytelności, jej wielkości oraz od tego, kiedy minął termin zapłaty. Zasada jest taka, że im dług jest wyższy i mniej czasu upłynęło od terminu, kiedy powinien być spłacony, tym cena niższa.

Kiedy niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania sądowego, opłaty wzrosną o koszt wpisu sądowego w postępowaniu nakazowym - jest to 2 proc. wartości dochodzonej kwoty, a jeśli sprawa zostanie przekazana do postępowania zwykłego - dodatkowe 6 proc. Należy też liczyć się z kosztami zastępstwa procesowego (reprezentowanie wierzyciela przed sądem); płaci się za to kancelarii prawnej współpracującej z daną firmą windykacyjną.

Wszystkie koszty postępowania sądowego ostatecznie pokrywa ta strona, która przegrała sprawę sądową. Jeśli więc orzeczenie sądu jest korzystne dla wierzyciela, powinien on potem odzyskać wyłożone pieniądze. Niektóre firmy windykacyjne same pokrywają (kredytują) koszty wpisów sądowych; potem zgodnie z prawem odzyskują pieniądze od dłużnika. Jeśli dłużnik mimo podjętych działań nie odda pieniędzy, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wtedy wierzyciel musi liczyć się z kosztami egzekucji komorniczej. - Komornik ma prawo pobrać zaliczkę od wierzyciela na prowadzenie postępowania, na przykład na wycenę przez rzeczoznawcę nieruchomości.. Czasami firmy windykacyjne dodatkowo pobierają od 100 do 300 zł za rozpoczęcie postępowania sądowniczego oraz egzekucyjnego. Najkorzystniejsze - zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika - jest ściągnięcie długu bez kierowania sprawy do sądu. Wówczas płaci się tylko prowizję od odzyskanych należności; średnio wynosi ona od 5 do 20 proc., zwykle nie przekracza 50 proc. Jej wysokość jest indywidualnie negocjowana z klientem. Inną prowizję może zapłacić osoba fizyczna, inną mała firma, a jeszcze inną duża korporacja, która zamierza często korzystać z takich usług.

Firmy windykacyjnej nie należy wybierać wyłącznie na podstawie ceny usług. Windykacja pobierająca bardzo niskie prowizje może ograniczać swoje działania tylko do wysyłania wezwań do zapłaty, a ta metoda zazwyczaj nie przynosi rezultatów. Skuteczność w dużej mierze zależy od ilości i jakości informacji zebranych o dłużniku. Niektóre firmy z tego tytułu pobierają opłatę wstępną. I tutaj pojawia się kwestia sporna. Usługodawcy, którzy nie pobierają tej opłaty, twierdzą, że klient powinien płacić wyłącznie za efekty.

Firma, która nie przyjmuje opłat wstępnych przy odzyskiwaniu należności korporacyjnych, może być traktowana jako mniej wiarygodna . Może powstać podejrzenie, że taka firma nie przyłoży się dostatecznie do zdobycia informacji o składnikach majątku dłużnika, bo zwyczajnie nie będzie chciała ryzykować utraty własnych pieniędzy w razie niepowodzenia windykacji. Brak opłat wstępnych jest powszechną praktyką przy należnościach masowych.

Większość firm podaje, że nie wymaga opłat wstępnych, ale za to często występują opłaty za wywiad gospodarczy (od 50 do kilkuset złotych), którego celem jest przede wszystkim ustalenie składników majątku dłużnika. Przed rozpoczęciem działań windykacyjnych pobiera 5 proc. wartości długu. - Ta kwota pokrywa koszty wszystkich działań niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej windykacji, takich jak wywiad środowiskowy czy usługi adwokackie. Inne firmy osobno wyceniają tego typu działania .

Klient ponosi też koszty niezależne od windykatora. Płaci np. za odbiór, a następnie składowanie, ochronę, wycenę przejętych zabezpieczeń, uzyskanie informacji z urzędów (KRS, Centralne Biuro Adresowe). Najczęściej koszty są rozliczane po zakończeniu działań windykacyjnych. Jeśli przekazany jest duży portfel długów lub jego obsługa prowadzona jest wieloetapowo, wynagrodzenie może być rozliczane cyklicznie. Niektóre firmy poszerzyły zakres swoich usług o monitoring należności danego klienta. W ten sposób można zapobiegać powstawaniu długów.

Zapraszamy na siatkówka rembertów w Warszawie.

Skuteczne odszkodowania powypadkowe katowice za uszczerbek na zdrowiu.

Profesjonalna klimatyzacja daikin do twojego domu.

Odzyskaj pieniądze - pomoc frankowiczom - weź sprawy w swoje ręce

Profesjonalne złącza militarne dla twojej firmy.

Zapisz się na wolontariat bydgoszcz sportowy.

Najlepsze tłumiki pruszków do twojego samochodu.